Aktuality


Zveřejněno 30. 11. 2022

OSVĚTOVÁ BESEDA KOSMONOSY vás zve na cyklus historických přednášek

 

 Po cestách umění a lidských osudů jeho aktérů na Mladoboleslavsku. Přednáší historik a uměnovědec J. B. Sturz .

     Přednášky budou doplněny řadou dokumentárních materiálů, filmových a hudebních ukázek i dobových artefaktů. Jedná se o deset přednášek vždy v pondělí od 15.00 – 16.30 hodin v klubovně hasičské zbrojnice a potrvají až března 2023. Jednotlivé vstupné 40,- Kč, předplatné na celý cyklus deseti přednášek 300,- Kč. 

1. pondělí 16. ledna 15.00 – 16.30 hodin

Sakrální malba na Mladoboleslavsku od dob středověku po 19. století Putování za výtvarnými poklady v kostelích, kaplích i kapličkách mladoboleslavského regionu.

 2. pondělí 23. ledna 15.00 – 16.30 Vincenc z Valdštejna a Josef Mysliveček Pozoruhodná stopa mnichovohradišťského pána, hraběte Vincence Ferreria z Valdštejna (1731 - 1797) významného mecenáše umění, který sehrál zásadní roli v kariéře hudebního skladatele Josefa Myslivečka (1737 -1781)

 3. pondělí 30.ledna 15.00 – 16.30 Bedřich Smetana „penzista z Jabkenic“ Životní osudy a umělecká činnost zakladatele moderní české národní hudby v posledních 9 letech života, které trávil v jabkenické myslivně

 4. pondělí 6. února 15.00 – 16.30 Mladoboleslavské hvězdy stříbrného plátna Adina Mandlová, Gustav Hilmar, Darja Hajská, Václav Trégl, jsou patrně nejznámější jména českých filmových umělců, kteří pocházeli z mladoboleslavského regionu. Jejich životům a tvorbě bude věnována přednáška, doplněna o řadu ukázek a dokumentárních materiálů.

 5. pondělí 13. února 15.00 – 16.30 Hudební stopa kosmonoských piaristů „Jiří Antonín Benda, František Xaver Brixi, Jiří Ignác Linek“ jsou pouhá tři jména hudebníků 18. věku, kteří prošli znamenitou hudební výchovou kosmonoské piaristické koleje a představují dnes vrcholné osobnosti unikátní české hudební kultury té doby… 

6. pondělí 20.února 15.00 – 16.30 Jiřík Kezelius Bydžovský a jeho „Kronika Boleslavská“ Jiřík Kezelius, vlastním jménem Jiří Kožíšek (1576 - 1654) byl mladoboleslavský měšťan a radní v převratných časech první pol. 17. století, stal se zároveň autorem jedné z nejkvalitnějších městských kronik své doby, která nezřídka nabízí bezmála dobrodružné čtení.

 7. pondělí 27. února 15.00 – 16.30 Boleslavští bratří a jejich stopa v kultuře a estetice české renesance Bezmála stočtyřicetileté působení Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi přinesl své jedinečné plody nejen na poli náboženské reformy a vzdělání, ale také na poli kultury a umění… 

8. pondělí 6. března. 15.00 – 16.30 Šlechtičtí a církevní mecenáši na Mladoboleslavsku Vznik významných uměleckých děl byl v historii nezřídka podmíněn štědrým mecenátem osvícených osob z řad aristokracie či kléru. Právě takovým osobnostem, z rodu Černínů z Chudenic, Valdštejnů, Pachtů z Rájova a dalším je věnována přednáška s množstvím dokumentárních materiálů.

 9. pondělí 13. března. 15.00 – 16.30 Mladoboleslavsko ve výtvarné kultuře 19. a 20. století V návaznosti na přednášku o historické malbě (spojené převážně s chrámovým prostředím) navazuje pořad věnovaný osobnostem „moderní doby“. Setkáme se se známými jmény i s postavami méně známými, které však spojuje vysoká úroveň jejich prací a umělecká stopa v regionu. 

10. pondělí 20. března. 15.00 – 16.30 Polozapomenuté památky z Boleslavského kraje Po boku známých hradů, zámků a zřícenin je Mladoboleslavsko poseto drobnými památkami sakrální i profánní architektury, místy jedinečných kontextů krajiny a lidské činnosti. Právě jim bude věnována poslední přednáška, stejně jako prostor k besedě na téma letošního přednáškového cyklu.

     Srdečně Vás zveme.

ZPĚT NA AKTUALITY