Kulturní komise obce


Obec Bradlec pro své občany pravidelně pořádá zájezdy do pražských divadel. Informace o těchto zájezdech (datum konání, cena vstupného atd.) jsou vždy s dostatečným předstihem distribuovány prostřednictvím informačních letáku do poštovních schránek.