místní

 

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích [PDF 462.6 kB]

 

Poplatky za svoz odpadů

Komunální odpad: Cena známky pro rok 2022, obsah nádoby 120 l:  svoz nádoby 1 x za týden je 3744,- Kč, svoz nádoby 1 x za 14 dní je 1872,- Kč.      Svoz komunálního odpadu probíhá každé pondělí.

Bioodpad: Cena známky na biopopelnici činí 1410 Kč. Svoz bioodpadu probíhá každý čtvrtek od dubna do listopadu.

Pro jednorázovou likvidaci bioodpadu lze na obecním úřadě zakoupit pytle na bioodpad v ceně 30 Kč za kus. Svoz těchto pytlů probíhá každé pondělí.

Spalitelný odpad (větve, části stromů, roští, dřevo – prkna, trámy) lze každou středu od 14.00 do 20.00 hod. a každou sobotu a neděli od 9.00 do 17.00 hod. odložit zdarma na místo viz níže označené červeným bodem nebo nepřetržitě do velkoobjemových kontejnerů na bioodpad, umístěných u mateřské školy a na ulici Sportovní.

Dále připomínáme, že náš úřad  zajišťuje sběr nebezpečného odpadu, elektroodpadu, drobných kovů, železa a jedlého oleje a tuků. Pro drobné elektrospotřebiče jsou umístěny kontejnery  v objektu Obecního úřadu Bradlec a u prostranství před mateřskou školou.  Velké spotřebiče  lednice, mrazáky, el. sporáky, mikrovlnné trouby, monitory, televize, zářivky  apod.  lze odložit v době úředních hodin v objektu obecního úřadu případně po dohodě na tel. čísle  326334760.   Při odkládání odpadu do velkoobjemového kontejneru žádáme občany, aby dodržovali režim třídění odpadu, kontejner nepřeplňovali a neodkládali odpad volně kolem nádob. Přístup pro odkládání odpadu do kontejneru je vždy v úředních hodinách, tj.  každé pondělí a čtvrtek v době  8.00 – 12.00, 14.00 – 17.00 h. a středu  8.00 – 14.00 hodin. Upozorňujeme, že do kontejneru je zakázáno ukládat odpad, který se svým objemem dá odložit do popelnice, dále bioodpad všeho druhu včetně dřeva, tříděný odpad a nebezpečný odpad.

 

Poplatky ze psů

 • Za prvního psa: 100 Kč
 • Za druhého a každého dalšího psa: 150 Kč
 • Za prvního psa, v případě, že je majitelem osoba starší 65 let: 50 Kč
 • Za druhého a každého dalšího psa, v případě, že je majitelem osoba starší 65 let: 75 Kč

 

Poplatky za užívání veřejného prostranství

 • Za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb: 10 Kč
 • Za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje: 10 Kč
 • Za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje: 100 Kč
 • Za provádění výkopových prací: 10 Kč
 • Za umístění stavebních zařízení: 10 Kč
 • Za umístění reklamních zařízení: 100 Kč
 • Za umístění cirkusů: 10 Kč
 • Za umístění lunaparků a jiných odbobných atrakcí : 100 Kč
 • Za vyhrazení trvalého parkovacího místa: 10 Kč
 • Za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce: 10 Kč
 • Za užívání veřejného prostranství pro potřeby filmových a televizních děl: 10 Kč

Uvedená výše poplatků je za každý započatý m2 a každý započatý den

Kam dál?

Nadřazená rubrika

Poplatky

Podrubriky