místní

 

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích [PDF 462.6 kB]

 

Poplatky za svoz odpadů

Komunální odpad: Objem nádoby 120 l:  svoz 1x týdně 3744,- Kč, svoz 1x za 14 dní 1872,- Kč.
Objem nádoby 240 l: svoz 1x týdně 7488,- Kč, svoz 1x za 14 dní 3744,- Kč.
Svoz komunálního odpadu probíhá každé pondělí.

Bioodpad: Cena známky na biopopelnici činí 1410 Kč.
Svoz bioodpadu probíhá každý čtvrtek od dubna do listopadu.

Poplatky ze psů

 • Za prvního psa: 100 Kč
 • Za druhého a každého dalšího psa: 150 Kč
 • Za prvního psa, v případě, že je majitelem osoba starší 65 let: 50 Kč
 • Za druhého a každého dalšího psa, v případě, že je majitelem osoba starší 65 let: 75 Kč

 

Poplatky za užívání veřejného prostranství

 • Za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb: 10 Kč
 • Za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje: 10 Kč
 • Za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje: 100 Kč
 • Za provádění výkopových prací: 10 Kč
 • Za umístění stavebních zařízení: 10 Kč
 • Za umístění reklamních zařízení: 100 Kč
 • Za umístění cirkusů: 10 Kč
 • Za umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí : 100 Kč
 • Za vyhrazení trvalého parkovacího místa: 10 Kč
 • Za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce: 10 Kč
 • Za užívání veřejného prostranství pro potřeby filmových a televizních děl: 10 Kč

Uvedená výše poplatků je za každý započatý m2 a každý započatý den

Kam dál?

Nadřazená rubrika

Poplatky

Podrubriky