TJ Sokol Bradlec

Provoz sportovního areálu Bradlec

Obec Bradlec vlastní v těsné blízkosti zatopeného Totova lomu rozsáhlý sportovní areál, zahrnující sportovní klubovnu (včetně sprch a wc), tenisový kurt, beachový kurt, 2 volejbalové(nohejbalové) kurty a fotbalové hřiště. Provoz těchto sportovišť zastřešuje obec prostřednictvím pověřeného správce. Tato sportoviště jsou veřejně k dispozici za následujících podmínek:

Tenis

Hodinový pronájem tenisového kurtu 100 Kč/hodina

Roční poplatek za sezónní permanentku je 1000 Kč/rok (permanentky vydává správce sportovního areálu)

Přednost při objednání kurtu mají roční předplatitelé. Předplatitel má možnost objednat si pravidelný termín v rozsahu 2 hodiny týdně.  Objednané termíny je nutné dodržovat. V případě plánované neúčasti je nutné jej u správce sportoviště zrušit alespoň 24 hodin předem. Při opakované neúčasti na objednané (blokované) hodině vám budou další dlouhodobé rezervace zrušeny.  Po domluvě se správcem může předplatitel navštěvovat kurt bez omezení v případě, že je volný.    Informaci o volných termínech poskytuje správce.

Hra je možná jen na provlhčené antuce. Hra na suchém povrchu ničí kurt a je tudíž nepřípustná. V případě nutnosti KROPTE PŘED započetím hry. Po skončení hry kurt hrablem srovnejte a zameťte.    

 

Volejbal/nohejbal

Hodinový pronájem kurtu je 100 Kč/hodina

Roční poplatek (na team - hřiště) je 1000 Kč/rok

Jednorázový celodenní poplatek je 500 Kč (turnaj)

Přednost při objednání kurtu mají roční předplatitelé. Předplatitel má možnost objednat si pravidelný termín v rozsahu 2 hodiny týdně.  Objednané termíny je nutné dodržovat. V případě plánované neúčasti je nutné jej u správce sportoviště zrušit alespoň 24 hodin předem. Při opakované neúčasti na objednané (blokované) hodině vám budou další dlouhodobé rezervace zrušeny.  Po domluvě se správcem může předplatitel navštěvovat kurt bez omezení v případě, že je volný.    Informaci o volných termínech poskytuje správce.

Hra je možná jen na provlhčené antuce. Hra na suchém povrchu ničí kurt a je tudíž nepřípustná. V případě nutnosti KROPTE PŘED započetím hry. Po skončení hry kurt hrablem srovnejte a zameťte.

 

Beach

Hodinový pronájem hřiště je 100 Kč/hodina

Roční poplatek (na team – hřiště) je 1000 Kč/rok

Přednost při objednání kurtu mají roční předplatitelé. Předplatitel má možnost objednat si pravidelný termín v rozsahu 2 hodiny týdně.  Objednané termíny je nutné dodržovat. V případě plánované neúčasti je nutné jej u správce sportoviště zrušit alespoň 24 hodin předem. Při opakované neúčasti na objednané (blokované) hodině vám budou další dlouhodobé rezervace zrušeny.  Po domluvě se správcem může předplatitel navštěvovat kurt bez omezení v případě, že je volný.    Informaci o volných termínech poskytuje správce

Po skončení hry urovnejte hrací plochu!!

 

Fotbalové hřiště

Hodinový pronájem hřiště je 800 Kč/hodina

Informaci o volných termínech poskytuje správce.

V případě obsazení fotbalového hřiště lze jako alternativu volně využívat prostranství před mateřskou školou, kde jsou též umístěny fotbalové brány.

 

Asfaltové hřiště

Volně a bezplatně k dispozici. Přednost mají obyvatelé obce Bradlec.

 

Každý kdo využívá sportoviště je povinnen dbát pokynů správce a po skončení hry sportoviště řádně uklidit a uvést do původního stavu!

 

Kontakt

Obecní úřad Bradlec Tel. 326 334 760

Kam dál?

Nadřazená rubrika

Spolky a sdružení

Podrubriky