Aktuality

Zveřejněno 18. 2. 2021

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Elektronciké sčítání lidu prodlouženo do 11.5.2021

Ve dnech 27. 3. 2021 - 11. 5. 2021 bude na celém území České republiky probíhat sčítání lidu, domů a bytů. Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. 

Sčítání podléhá:

  1. každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana
  2. každá další fyzická osoba, která je na území Čeyké republiky v rozhodný okamžik přítomna
  3. každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený)

Sčítání se nevztahuje pouze na cizince, kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů (např. turisté), a na cizince požívající diplomatické výsady a imunity.

Do 11. 5. 2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují v termínu od 17.4. do 11.5. sčítací komisaři (zpravidla zaměstnanci České pošty nebo Českého statistického úřadu, distribuce formulářů bude probíhat stejným způsobem jako doručování doporučených poštovních zásilek).

Více informací na webu www.scitani.cz, v informačním letáku (viz níže), případně na infolince 840 30 40 50.

Seznam sčítacích komisařů, sčítacích obvodů a kontaktních míst pro naši obec je dostupný zde.

ikona Aktualizované informace Sčítání lidu, domů a bytů 2021 [PDF 103.51 kB]
ikona Sčítání lidu 2021 [PDF 474.56 kB]

Zpět na seznam aktualit

Kam dál?

Nadřazená rubrika

Obecní úřad

Podrubriky