Formuláře


Žádost obecná

ikona Žádost (obecná) [PDF 156.57 kB]

ikona Žádost (obecná) [DOC 217.5 kB]

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

ikona Žádost o povolení kácení [PDF 191.96 kB]

ikona Žádost o povolení kácení [DOC 226.5 kB]

Povolení obecního úřadu podléhají stromy (s výjimkou ovocných), jejichž obvod kmenu, měřený ve výšce 130 cm od země, přesahuje 80 cm a keře nebo souvislé prosty, jejichž plocha přesahuje 40 m2.

Žádost o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel

ikona Žádost o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel [PDF 141.32 kB]

Žádost podaná elektronicky musí být zaslána z datové schránky žadatele nebo opatřena uznávaným elektronickým podpisem.
Žádost podaná písemně musí být opatřena úředně ověřeným podpisem nebo podepsána v místě podání po ověření totožnosti žadatele.