Předpisy obce


Obecně závazné vyhlášky

OZV č. 1/2024 kterou se stanoví společný školský obvod Základní školy Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav, příspěvková organizace, zřizované městem Kosmonosy

ikona OZV č. 1-2024 kterou se stanoví společný školský obvod Zš Kosmonosy [PDF 149.11 kB]

OZV č. 2/2023 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

ikona OZV č. 2-2023 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci [PDF 216.99 kB]

OZV č. 1/2023 o místních poplatcích

ikona OZV č. 1-2023 o místních poplatcích [PDF 12.73 MB]

OZV č. 1/2022 kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství

ikona OZV č. 1-2022 - kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství [PDF 139.05 kB]
ikona Příloha k OZV č. 1-2022 [PDF 119.95 kB]

OZV č. 1/2021 o obecním systému odpadového hospodářství

ikona OZV č. 1-2021 o obecním systému odpadového hosodářství [PDF 187.57 kB]

OZV č. 2/2012 kterou se zrušuje OZV o úpravě koeficientů pro výpočet sazby daně z nemovitosti

ikona OZV č. 2-2012 kterou se zrušuje OZV o úpravě koeficientů pro výpočet sazby daně z nemovitostí [PDF 161.7 kB]

OZV č. 1/2012 o obecních symbolech

ikona OZV č. 1-2012 o obecních symbolech [PDF 135.17 kB]

OZV. č. 3/2005 kterou se vydává Požární řád obce

ikona OZV č. 3-2005 kterou se vydává požární řád obce [PDF 260.81 kB]

Nařízení

Nařízení č. 1/2024 kterým se zrušuje Nařízení obce Bradlec č. 1/2009, kterým se vymezují úseky míst. kom. a chodníků, na kterých se nazajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraň. sněhu a náledí

ikona Nařízení č. 1-2024 kterým se zrušuje Nařízení č. 1-2009 [PDF 162.29 kB]

Směrnice

Směrnice č. 3/2019 k účtování reálné hodnoty majetku určeného k prodeji a k datu účetní závěrky

ikona Směrnice č. 3-2019 k účtování reálné hodnoty majetku určeného k prodeji a k datu účetní závěrky [PDF 5.7 MB]

Směrnice č. 1/2019 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

ikona Směrnice č. 1-2019 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu [PDF 9.42 MB]

Vnitřní směrnice o vyřizování žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ikona Vnitřní směrnice o vyřizování žádostí o informace [PDF 6.76 MB]

Směrnice č. 1/2017 pro časové rozlišování

ikona Směrnice č. 1-2017 pro časové rozlišování [PDF 6.61 MB]

Směrnice č. 3/2013 o vedení účetnictví

ikona Směrnice č. 3-2013 pro vedení účetnictví [PDF 11.71 MB]

Směrnice inventarizace majetku obce

ikona Směrnice inventarizace majetku obce [PDF 5.44 MB]

Zásady zastupitelstva obce Bradlec pro schvalování účetní závěrky obce dle vyhlášky MF č. 220/2013 Sb.

ikona Zásady zastupitelstva obce Bradlec pro schvalování účetní závěrky [PDF 6.17 MB]