Aktuality


Zveřejněno 4. 8. 2021

Aktuální informace k odkládání odpadů

V prostoru před obecním úřadem nyní probíhá výstavba sběrného dvora, než však bude dokončena, odkládání odpadů v naší obci funguje tak trochu „v nouzovém režimu“. Bohužel v poslední době se stále častěji objevují problémy s naprosto zbytečným přeplněním sběrných nádob a zakládáním černých skládek. Rozhodli jsme se proto vytvořit ucelenou informaci, jak aktuálně v naší obci s odpady nakládat:

 

OBJEMNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

  • Kontejner na objemný odpad před obecním úřadem byl z důvodu neúnosného přehlcení odstaven. Objemný komunální odpad je nyní možné odkládat POUZE PO DOMLUVĚ SE ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU.

 

TŘÍDĚNÝ ODPAD

  • Od loňského roku jsou na šesti místech v obci instalovány polopodzemní kontejnery na tříděný odpad (plast, sklo, papír). Důrazně žádáme občany, aby před odložením do kontejneru SEŠLÁPLI PET LAHVE A ROZLOŽILI PAPÍROVÉ KRABICE - šetříte tak místem v kontejnerech.
  • V případě jejich naplnění NEODKLÁDEJTE ODPAD VEDLE!
  • V ulicích Okružní, Na Výsluní (u dětského hřiště) a K Oboře (na otočce autobusu) jsou umístěny kontejnery na nápojové kartony.
  • U dětského hřiště je umístěn kontejner na textil.

 

BIO ODPAD

  • Menší množství bio odpadu lze odkládat do žlutých igelitových pytlů zakoupených na obecním úřadě. Cena pytlů je 30 Kč/ks a jejich svoz probíhá každé pondělí v období od 1.4. do 31.11.
  • V naší obci probíhá svoz popelnic na bioodpad. Popelnici si musí občané zajistit sami (doporučujeme koupit u firmy COMPAG). Jejich svoz probíhá každé úterý od 1.4. do 31.11., svozová známka v ceně 1 410 Kč je v prodeji na obecním úřadě.
  • V lokalitě u mateřské školy a na parkovišti v ulici Sportovní jsou umístěny velkoobjemové kontejnery, kam lze drobný bioodpad (listí, tráva) zdarma odkládat.
  • Objemný spalitelný odpad (větve, části stromů, roští, dřevo – prkna, trámy apod.) lze každou středu od 15.00 do 20.00 hod. a každou sobotu a neděli od 9.00 do 17.00 hod. zdarma odložit „na čarodějnice“ (vjezd pod obalovnou z ulice Sportovní).

 

V úředních hodinách lze na obecním úřadě dále odložit staré elektrospotřebiče a elektroniku (lednice, sporáky, mobily atd.), použité tužkové baterie a rostlinný olej (v uzavřených pet lahvích).  V obci pravidelně probíhá také sběr železného šrotu a nebezpečného odpadu. O těchto sběrech jsou občané včas informováni.

 

UPOZORŇUJEME OBČANY, ŽE ODKLÁDÁNÍ JAKÉHOKOLIV MATERIÁLU MIMO URČENOU NÁDOBU JE POVAŽOVÁNO ZA PŘESTUPEK ZAKLÁDÁNÍ ČERNÉ SKLÁDKY!

 

Děkujeme, že v naší obci zachováváte pořádek a čistotu.

 

ZPĚT NA AKTUALITY