Aktuality

Zveřejněno 6. 4. 2022

Zahájení zkušebního provozu sběrného dvora

Sdělujeme, že pro občany naší obce byl zahájen zkušební provoz nového sběrného dvora, který byl vybudován v objektu obecního úřadu.

Ve sběrném dvoře je možné odkládat

 • Objemný směsný odpad (který nelze odložit do popelnice)
 • suť
 • kovy
 • pneumatiky
 • jedlé oleje v PET lahvích
 • nebezpečný odpad (barvy, ředidla, oleje, obaly od barev, apod.)
 • elektroodpad (velké spotřebiče, lednice, mrazáky, el. sporáky, mikrovlnné trouby, monitory, televize)
 • zářivky, výbojky
 • akumulátorové baterie, monočlánky
 • textilní odpad ( oděvy, obuv)

Zkušební provozní hodiny

 • Pondělí 14:00 – 17:00 hod.
 • Středa 08:00 – 11:00 hod.
 • Sobota  09:00 – 11:00 hod.

Pro vytříděné látkové složky z komunálního odpadu (papír, plasty, sklo)  jsou určeny polopodzemní kontejnery umístěné v šesti lokalitách na území obce. Pro bioodpad lze využít velkoobjemové kontejnery umístěné v ul. Sportovní a ul. Na Výsluní (u mateřské školy).

Zpět na seznam aktualit

Kam dál?

Nadřazená rubrika

Obecní úřad

Podrubriky