Aktuality


Zveřejněno 19. 5. 2022

Nabídka rybářského kroužku a rybolovu pro děti do 18 let

Obec Bradlec ve spolupráci s nájemcem nabízí podporu rybolovu pro děti do 18 let s trvalým bydlištěm v obci Bradlec. Součástí této podpory může být v případě zájmu i existence rybářského kroužku.

 

Rybářský řád pro rybolov dětí do 18 let s trvalým pobytem v obci Bradlec.
Tento rybářský řád je součástí povolenky k rybolovu a je závazný. 

Kde lze rybařit? (viz mapa přiložená níže)
Povolení platí pro lom Toťák a spodní rybníček v ul. K Rybníčkům na pozemku p. č. 56/4  (pracovní název Nebesák) v severovýchodní části obce – viz přiložená mapa s vyznačeno zelenou barvou. Povolení neplatí pro lom Švarďák a horní rybníček v severovýchodní části obce – vyznačeno červenou barvou.

Kdy lze rybařit?
Na lomu Toťák každý den od 1.4 do 31.11 od rozednění do tmy. Na rybníčku Nebesák pouze v neděli od 1.4 do 31.10 od rozednění do 12:00.

Kdo a za jakých podmínek může rybařit?
Děti s trvalým bydlištěm na Bradlci. Dítě do 12 let zaplatí roční poplatek 200,- Kč na OÚ Bradlec. Lovit může na jeden prut a mělo by být v doprovodu dospělé osoby, která ručí za bezpečnost dítěte.
Mládežník ve věku 13 až 18 let zaplatí na OÚ Bradlec roční poplatek 500,- Kč. Lovit může na 2 pruty.

Povoleny standardní způsoby lovu. Možnost si ponechat maximálně 5 ks ušlechtilé ryby ročně. Rybu, kterou si chcete ponechat je třeba neprodleně zapsat do úlovkového lístku.
Kontrolu dodržování pravidel bude provádět Aleš Vondrlík (tel. 605 293 116). Hrubé, nebo opakované porušení pravidel může vést k odebrání povolenky.
V případě zájmu bude možné zorganizovat 1x měsíčně rybářský kroužek, kde vysvětlíme, nebo názorně ukážeme rybolovné techniky.
U vody je třeba udržovat klid a pořádek. Každý ručí za své lovné místo, které opouští bez odpadků.
U lomu Toťák je třeba vycházet i s ostatními uživateli lomu(plavci). K uloveným rybám je třeba se chovat ohleduplně. Ve výbavě by neměla chybět podložka pod ulovenou rybu, podběrák a vyprošťovač háčků.  

ikona Místa s povolením rybolovu [PDF 67.55 kB]

Další podrobnosti na obecním úřadě.

ZPĚT NA AKTUALITY