Aktuality


Zveřejněno 20. 10. 2022

Svoz nebezpečného odpadu

Tento víkend se v naší obci uskuteční svoz nebezpečného odpadu (barvy a obaly od barev, oleje, tuky, autobaterie, zářivky...).  Tyto odpady lze řádně roztříděné podle druhu odpadu a v uzavřených nádobách odkládat ve sběrném dvoře v otevíracích hodinách, tj. v sobotu od 9 do 11 h.

ZPĚT NA AKTUALITY