Aktuality


Zveřejněno 19. 12. 2022

Muzejní spolek Kosmonosy Vás zve na otevření nové expozice v muzeu v Horních Stakorách

Muzejní spolek Kosmonosy srdečně zve občany a přátele Kosmonos, Horních Stakor a okolí ve dnech 27. a 28.12. od 14.30 – 17.00, na slavnostní znovuotevření muzea ve škole v Horních Stakorách. Otevření muzea bude zahájeno přednáškou archeologa Mgr. Filipa Krásného z mladoboleslavského muzea.

Muzejní spolek Kosmonosy zajišťuje dvě muzea. Jedná se o muzeum v kosmonoském zámku a muzeum v Horních Stakorách v budově školy. MS s finanční podporou města zpracovává místní historické informace a každým rokem zanechává pro budoucí generace výstupy z bohaté historie, zajišťuje propagaci formou vydávání vlastních publikací z historie města, přednáškovou činnost, relacemi v mediích a zachraňují movité dědictví města.

V muzeu v Horních Stakorách se chce MS zaměřit především na historii Horních Stakor a vystavit veškeré exponáty převážně z Horních Stakor a okolí. Nově budou provedeny úpravy s velkým množstvím archeologických nálezů z této oblasti. Archeologové z Muzea Mladoboleslavska a Národního muzea prozkoumali stávající archeologické nálezy a rozhodli se předělat archeologickou expozici. Vystaven bude, mimo jiné, i velice vzácný nález 8 pazourků z doby lovců mamutů, které byly počátekm 20. století objeveny v areálu bývalé hornostakorské cihelny. Uspořádání expozice odborně zajistil archeolog Mgr. Filip Krásný z Muzea Mladoboleslavska.

ZPĚT NA AKTUALITY