Aktuality


Zveřejněno 24. 8. 2023

Výstraha před nebezpečím vzniku požáru

Český hydrometeorologický ústav vydal dne 24. 8. 2023 výstrahu před nebezpečím vzniku požárů na celém území Středočeského kraje, platnou od 24. 8. 2023 10:37 hod. do 25.8.2023 24:00 hod.
Z tohoto důvodu je na celém území Středočeského kraje v souladu s Nařízením č. 3/2020

Z A K Á Z Á N O:

 • používání zábavní pyrotechniky
 • vypouštění „lampionů štěstí“
 • používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení
 • vjezd motorových vozidel na polní cesty (zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování)
 • vjezd motorových vozidel na lesní cesty (zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř)
 • zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály (např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.


mimo uvedená opatření je dále v následujících místech:

 • lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m
 • souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru
 • zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m
 • stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m


Z A K Á Z Á N O:

 • rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství)
 • kouření (s výjimkou elektronických cigaret)
 • jízda parní lokomotivy
 • povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona.


Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek podle zvláštních právních předpisů!
 

ZPĚT NA AKTUALITY