Aktuality


Zveřejněno 25. 1. 2024

Jeden z bradleckých vodojemů projde rekonstrukcí

Společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. plánuje v letošním roce opravu jednoho z věžových vodojemů umístěných na okraji naší obce.
Rekonstrukce zahrnuje snesení vodojemu, výměnu starých nefunkčních částí za nové a následnou instalci vodojemu zpět na místo. Telekomunikační zařízení bude po dobu provádění prací přemístěno z horní plošiny vodojemu na náhradní stožár. Po skončení rekonstrukce operátor telekomunikačních služeb tento stožár z areálu odstraní.
Ukončení oprav a zprovoznění vodojemu je plánováno na říjen letošního roku.

ZPĚT NA AKTUALITY