Aktuality


Zveřejněno 3. 4. 2024

Občané Bradlce vytřídili v loňském roce 2 283 kg elektrozařízení

 Díky obyvatelům se naše obec může za rok 2023 pochlubit výsledky sběru vysloužilého elektrozařízení předaného ke zpětnému odběru společnosti Elektrowin o celkové hmotnosti 2,28 t.
Každý obyvatel tedy odevzdal průměrně 1,65 kg spotřebičů. Ušetřili jsme tak spotřebu elektřiny a snížili produkci skleníkových plynů. Nespotřebovali jsme ropu, železnou rudu, měď a hliník, které jsou potřebné pro průmyslovou výrobu a nahradili je právě recyklací odevzdaných spotřebičů. 

ZPĚT NA AKTUALITY