Aktuality


Zveřejněno 3. 4. 2024

Rekonstrukce vodovodu v ulicích Krátká, Strmá a U Hřiště bude zahájena 17.04.2024

Ve středu 17.04. budou zahájeny avizované práce na rekonstrukci vodovodního řadu v ulicích Krátká, Strmá a U Hřiště.

Práce budou probíhat ve třech etapách (viz plánek níže). Součástí I. etapy jsou ulice Krátká a Strmá, kde bude stavba probíhat od 17.04. do 21.06. Ve II. etapě, v termínu 21.06. - 15.07., budou práce probíhat ve spodní části ulice U Hřiště a závěrečná III. etapa bude probíhat od 15.07. do 16.08. ve zbývající části této ulice.
O případných přerušeních dodávek pitné vody a jiných omezeních budou obyvatelé s předstihem informování společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav nebo zhotovitelem stavby společností ZIKUDA - vodohospodářské stavby s.r.o.

Děkujeme za pochopení.

ZPĚT NA AKTUALITY