Úřední deska


Značka:
Zveřejnit od: 23.3.2023
Zveřejnit do: 31.12.2030
Oblast: Oznámení
Původce: Obec Bradlec

Oznámení o zveřejňování rozpočtových opatření

Obec Bradlec v souladu s § 11, odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění oznamuje, že schválená rozpočtová opatření jsou zveřejňována v elektronické podobě na internetových stránkách obce Bradlec a v listinné podobě jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu.

Připojené dokumenty: