Aktuality


Zveřejněno 9. 12. 2022

Změna hodin vyhrazených pro odkládání spalitelného odpadu

V zimním odbobí, tj. do 31. března 2023, lze spalitelný organický odpad (větve, stromky, chemicky neošetřená dřevní hmota...) odkládat na tzv. čarodějnice v následujících dnech a hodinách:

Středa 13:00 - 16:00
Sobota 9:00 - 16:00
Neděle 9:00 - 16:00

Zároveň je možnost celoročně odložit drobný bioodpad do velkoobjemových kontejnerů u mateřské školy a v ulici Sportovní. Více informací zde.

ZPĚT NA AKTUALITY