Likvidace bioodpadu

Popelnice na bioodpad

V období od dubna do listopadu probíhá v naší obci každý čtvrtek svoz popelnic na bioodpad. Cena svozové známky pro rok 2023 činí 1410 Kč.

Velkoobjemové kontejnery
V lokalitě naproti Mateřské škole a v ulici Sportovní jsou umístěny velkoobjemové kontejnery, kam lze bioodpad nepřetržitě zdarma odkládat. Upozorňujeme, že do těchto kontejnerů nepatří dřevní hmota (silnější větve, kmeny stromů, trámy apod.)

Jednorázové pytle (pouze dopňková služba)
Občané, kteří nemohou využít jednu z výše uvedených variant, mají možnost si na Obecním úřadě zakoupit jednorázový pytel v ceně 40 Kč/ks. Svoz těchto pytlů bude probíhat pouze po předchozím objednání na Obecním úřadě (formou sms/emailu) každé pondělí od dubna do konce listopadu.

Čarodějnice
Spalitelný odpad (větve, kmeny stromů, roští, chemicky neošetřená prkna a trámy) lze odložit na tzv. čarodějnice  v těchto dnech: Středa 13:00 - 16:00, So + Ne 09:00 - 16:00. Důrazně upozorňujeme, že na toto místo nepatří zemina, kamení, nábytek, posečená tráva a listí.

Upozorňujeme občany, že odkládání jakéhokoliv odpadu (i biologicky rozložitelného) na veřejných prostranstvích mimo určená místa (příkopy, pole, louky, les) je považováno za přestupek zakládání černé skládky a trestá se pokutou!

Kam dál?

Nadřazená rubrika

Odpadové hospodářství

Podrubriky