Sběrný dvůr


V letech 2021-2022 proběhla rozsáhlá rekonstrukce garážových objektů v areálu Obecního úřadu, které byly přebudovány na sběrné místo odpadů pro občany naší obce.

Adresa
Bezdězská 9
293 06 Bradlec

Provozní doba

Pondělí

14:00 - 17:00 hod.
Středa 08:00 - 11:00 hod.
Sobota 09:00 - 11:00 hod.

Ve sběrném dvoře lze odkládat:

  • Objemný směsný odpad (který nelze odložit do popelnice)
  • suť
  • kovy
  • pneumatiky
  • jedlé oleje v uzavřených PET lahvích
  • nebezpečný odpad (barvy, ředidla, oleje, obaly od barev, apod.)
  • elektroodpad (velké spotřebiče, lednice, mrazáky, el. sporáky, mikrovlnné trouby, monitory, televize)
  • zářivky, výbojky
  • akumulátorové baterie, monočlánky
  • textilní odpad ( oděvy, obuv)

Do sběrného dvora nepatří odpad, který lze svou podstatou a objemem odložit do popelnice nebo do kontejnerů na tříděný odpad!

Veškerý přivezený odpad musí být roztříděn na jednotlivé druhy odpadů (dřevo, textil, sklo atd.). Nábytek bude převzat pouze v rozloženém stavu.