Členové zastupitelstva


Starostka:                         Ing. Ilona Grůšová

Místostarosta
:                Bc. Aleš Vondrlík        

Členové zastupitelstva
:      
                                        Marie Horáková

                                        MUDr. Marie Hrabánková

                                        Ing. Tomáš Křivánek

                                        MUDr. Radek Langer

                                        Michal Náhlovský                                        

                                        Martin Pech

                                        Marcel Šimek

                                        Jana Valentová

       Ing. Jaroslav Vlk

  

Zastupitelstvo obce Bradlec